ett grönt makeri

- ett litet trädgårdsföretag i nordvästra Skåne.

Bästa vänner med en gemensam dröm om att sköta trädgårdar i harmoni med naturen. Därför driver vi nu ett grönt makeri tillsammans. Vi vill: alltid främja biologisk mångfald, utföra rätt insats vid rätt tid, välja rätt växt på rätt plats samt att arbeta med handkraft och eldrivna maskiner.