bilder

Lite för täta träd, buskar och klätterväxter vinner mycket på att glesas ur.